Velkommen til O.L.G.

                       Her er en lille vejledning med forskellige gode råd til dig,

                       som har valgt at være kræmmer på Odsherreds Loppe-

                                            og Genbrugsmarked.

 

                                         Regler omkring din stand:

 

                       Der skal altid være en person i din stand i åbningstiden.

                      Hvis du bliver forhindret, skal du ringe inden kl. 9,00 på

                       tlf. 20 47 93 03, og sørge for, at der er betjening i din

                       stand, (snak evt. med din nabo/genbo).

                       Du skal stå klar med en pæn og ryddelig stand kl. 10,00

                       Du må ikke dække til/lukke din stand før kl.16,00.

                       Og ikke forlade den før 16,15.

                       Du er ansvarlig for rengøring  på din stand, så den er

                       præsentabel for kunderne.

                       Der må ikke stå varer ved branddørene.

                       Orienter dig i øvrigt om hvor der er brandudstyr og

                       Nødudgange i din nærhed. Der er en hjertestarter ved

                       cafeen. Læs om hvordan du bruger den.

                       Du kan låne/købe en badge med OLG logo på, mod pant.

                       Den giver dig mulighed for gratis kaffe eller te i cafeen.

 

                       Du skal betale for din stand om eftermiddagen, hvor

                       Mogens Bülow kommer rundt

                      Der er toiletter ude i sidebygningen ved indkørslen.

 

                       Når der er plads, har du mulighed for at leje en udendørs

                       stand. Aftal dette med Mogens Bülow.

 

                       Du kan købe mad og drikke i cafeen, men må også tage

                       din egen mad og drikke med (det er forbudt at nyde

                       alkohol i standene og ølflasker er bandlyst).

 

                        Der er rygerum ved cafeen, da rygning og brug af

                        l evende lys i hallerne er forbudt af hensyn til brandfaren.

 

                         Du og dine kunder kan få vekslet og hæve penge i

                         Cafeen eller ved indgangen.

 

                         På væggen ind mod prøverummet, hænger der gule OLG

                         brochure, som du meget gerne må tage nogle stykker af,

                         og uddele rundt omkring, hvor du bor.

 

                         Der er lavet fælles regler for indsamling til mærkedage

                         hos kræmmerne. Du skal have været kræmmer på OLG

                          mindst 6 mdr. for at komme i betragtning. Mærkedage:

                          bryllup, eller 50, 60, 70 og 80 års fødselsdag. Du skal

                          selv gøre opmærksom på din mærkedag til dine

                          naboer/genboer på OLG.

 

                        Håber du må få et godt forhold til dine naboer og

                        genboer, men tænk over, at det ikke er særligt rart for

                        kunderne, hvis I står og snakker hen over hovedet på

                        dem, eller står i vejen på gangene!!  

                           

                          At stille varerne rigtigt

 

                         Det allervigtigste er at varerne er synlige, for de som

                         kommer forbi. Det er varerne, som skal lave

                         reklamearbejdet. Du skal tænke over, hvilke signaler din

                         vareudstilling sender. Normalt vil dyre varer skulle

                          stilles pænt op, være pudsede og poleret. Men du kan

                          også gå i den anden grøft og udstille dine varer, så folk

                          får det indtryk, at de kan gøre et godt kup. Man skal

                          medbringe så mange varer som muligt – en tom bod er

                          der ingen appel i. Og varerne skal helst udskiftes/flyttes jævnligt.

 

                           At lave et personligt salgsarbejde.

 

                           Din egen stil er også vigtig. Stå op, vær aktiv, snak med

                           kunderne og være i godt humør. Gennem erfaring bliver

                           du bedre til at se, hvad forskellige typer af kunder har lyst til at købe.

                           Udvis fleksibilitet med priserne, en stor del af fornøjelsen

                           for kunderne er at prutte om prisen.

                           Mange af kræmmerne aftaler at bytte varer med kunderne.

                           På den måde kan du udvide dit varelager, uden at skulle

                           have penge op af lommen. Men de varer må ikke komme

                           ind på markedet i åbningstiden.

 

                           Sørg for at elektronik og legetøj er afprøvet og virker

                           inden du begynder at sælge det. Vær aktiv: Flyt på

                           varerne og tør dem af og stil dem igen. Mennesket er et

                          ”synsdyr” og lægger mærke til ting, der flyttes. 

                          Du skal parkere bag ved hallerne, for at der er plads til

                          kunderne på parkeringspladserne nede ved indkørslen.

                          Der må ikke holde biler uden for parkeringspladserne, så

                          der spærres for evt udrykningskøretøjer!

 

                          Hvilke varer må du sælge på OLG?

                          Du skal anmelde din virksomheds aktiviteter til

                          fødevareregionen, og søge om tilladelse og godkendelse,

                          hvis du sælger fødevarer. Det gælder dog ikke, hvis du

                          kun har uforarbejdede grønsager.

                        

                         Har du købt varer hos andre kræmmere, er det som

                         privat og så må du først sælge disse igen 14 dage efter.

                         Efter koster loven skal du altid have ejet en ting 14 dage,

                         før du må sælge dem på et marked.

                        

                         Selvom det kun er dine brugte varer, som du sælger, er

                         det en god ide, at skrive det solgte + udgifter ind i en

                         bog. Ligeledes hvor mange kontanter har du ved start og

                         hvor mange ved lukketid (Incl. Evt. mobilepay).

 

                         I øvrigt kan du se reglerne for salg på loppe - og

                         kræmmermarkeder her:

 

                         http://www.skat.dk/skat.aspx